fbpx

Gaskeuring Camper

Om de camper te verwarmen en om verschillende andere apparaten te laten werken in uw camper hebt u vaak gas nodig. Dit gas dient opgeslagen te zijn in een gasfles in de gasbun van uw caravan. Een gasbun is de term voor een afgesloten en luchtdichte ruimte waar u de gasfles of de gasflessen op kunt slaan in voertuigen. Omdat gas in verschillende omstandigheden erg gevaarlijk kan zijn, is het van belang om iedere twee jaar de gaskeuring te ondergaan. Dit moet gebeuren bij een professional op het gebied van camperonderhoud, zoals Autoservice Stolk.

Wat is een gaskeuring en waarom is dit belangrijk?

Een gasmeting of gaskeuring is een periodieke keuring die laat zien of de gasaansluiting in uw camper of caravan in orde is, of dat er maatregelen moeten worden getroffen om veiligheid te garanderen. Het is belangrijk om deze te laten keuren, omdat gas ervoor kan zorgen dat u geen zuurstof binnen kan krijgen. Dit komt omdat gas zuurstof verdrijft en zonder zuurstof is er een grote kans op stikken. Om de veiligheid van u en uw medereizigers te garanderen is het laten doen van een gaskeuring een goede keus.

Wat wordt er gecontroleerd bij een gaskeuring?

Bij een gasmeting worden verschillende onderdelen wat betreft gas getest. Op lekkage en beschadiging. Zo zijn er verschillende regels voor onder andere de volgende onderdelen die strikt nageleefd dienen te worden. De gasbun wordt gecheckt of deze aan alle voorgeschreven eisen voldoet, het gastoebehoren zoals de drukregelaar en de gasslang worden gecontroleerd, en de gasverbruikers, zoals de koelkast en de kachel worden onderzocht. Als laatste wordt de hele gasinstallatie onder druk gezet met lucht om lekkages op te sporen.

Niet door de keuring gekomen?

Komt uw camper niet door de keuring dan kunt u ervoor kiezen om reparaties uit te laten voeren door de monteurs van Autoservice Stolk. Deze reparaties worden altijd uitgevoerd na overleg met de eigenaren van de camper. Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan.

Na de G607 gaskeuring ontvangt u een logboek, sticker en goedkeurzegel van een van onze vakkundige monteurs. Met de goedkeuring kunt u twee jaar verder, waarna er opnieuw gekeurd kan worden bij Autoservice Stolk.

Wilt u een afspraak maken voor een G607 gasmeting voor uw camper?