Welke maatregelen treffen wij inzake bestrijding en indammen van het corona virus

 

Maatregelen coronavirus.

Wij nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. We volgen daarbij de landelijke RIVM richtlijnen. We gaan ervan uit dat u zich ook aan deze richtlijnen houdt.

Heeft u koorts?
Breng uw auto niet langs ten tijde dat u koorts heeft.

Bent u in een RIVM risicogebied geweest?
Breng uw auto niet langs binnen twee weken nadat u uit het risicogebied bent teruggekomen.

Heeft u contact gehad met een besmet persoon & heeft u last van koorts of luchtwegklachten (hoesten, keelpijn, niezen, verstopte neus of loopneus) of problemen met ademhalen?
Breng uw auto niet in tijden dat u symptomen vertoond.

Geldt een van bovenstaande dingen en heeft u al een afspraak met ons gemaakt?
Wij gaan ervan uit dat u niet langskomt voor de afspraak maar dat u telefonisch contact opneemt. Samen maken we dan afspraken over hoe verder, we kunnen de afspraak dan in overleg uitstellen.

Onze maatregelen
Wij laten handen schudden even achterwege. Wij gebruiken stoel- en stuurhoezen en voetmatten in uw auto. Tevens hebben wij ontsmettingsdoekjes om handen en oppervlaktes waar nodig te reinigen. Zo houden wij niet alleen uw auto maar ook uzelf en ons personeel gezond.

We vertrouwen op uw medewerking. Tot snel!